OSTEOPATA w BARLINKU         693 045 460

Kontakt Napisz do nas Nasz profil na FB

Pacjent u osteopaty

Osteopata zawsze zaczyna badanie pacjenta od klasycznego wywiadu medycznego. Przeprowadza anamnezę historii medycznej, przyjmowanych leków, przebytych terapii i badań. Przeprowadza również z pacjentem wywiad rodzinny i społeczny oraz układowy, w czasie którego pyta szczegółowo o typowe objawy chorobowe pochodzące z układu sercowo naczyniowego, układu trawiennego, oddechowego oraz urogenitalnego.

Następnie bardzo wnikliwie pyta o objaw bólowy, z którym pacjent przychodzi. Pojawiają się pytania o rodzaj bólu, jego ciągłość, lokalizację, natężenie, czas kiedy się pojawił, jego początek, ewentualne promieniowanie, charakter, rozwój w czasie, o to czy jest doświadczany po raz pierwszy czy kolejny, o czynniki pogarszające jak również łagodzące ból, o jego charakterystykę dobową itp.

Klasyczny wywiad medyczny osteopata przeprowadza po to żeby wychwycić tzw. czerwone flagi, czyli sytuacje w których pacjent nie powinien być poddawany leczeniu osteopatycznemu lecz odesłany do odpowiedniego specjalisty.


Badanie pacjenta

Badanie pacjenta osteopata właściwie rozpoczyna w momencie jego wejścia do gabinetu, bo zaczyna się ono bardzo wnikliwą obserwacją zachowania, sposobu poruszania, ewentualnych grymasów bólowych itp.

Po zebraniu wywiadu medycznego osteopata przystępuje do badania rozebranego do bielizny pacjenta. Stojący pacjent jest obserwowany z każdej strony, z przodu, boku i tyłu. Osteopata stara się wychwycić wszelkie nieprawidłowości w ustawieniu poszczególnych części ciała, które później będą wnikliwiej badane. Po zakończeniu obserwacji pacjent jest proszony o wykonanie samodzielnie ruchów kręgosłupa w trzech płaszczyznach tj zgięcia i wyprostu, skłonów bocznych oraz rotacji. Osteopata bada osobno odcinek lędźwiowy wraz z miednicą, szyjny oraz piersiowy kręgosłupa. Podczas samodzielnych ruchów pacjenta osteopata nie dotyka badanego. W zależności od problemu, z którym pacjent przychodzi, dalsze badanie koncentruje się na odpowiednim odcinku ciała. Po zbadaniu ruchów czynnych, osteopata przeprowadza badanie tzw. ruchów prowadzonych (wykonuje je pacjent, ale są one prowadzone przez osteopatę) oraz biernych, wykonywanych przez osteopatę bez żadnego udziału pacjenta. Badający powtarza testowane ruchy kręgosłupa w trzech pozycjach tj. w staniu, siadzie oraz leżeniu. Badanie ruchomości kręgosłupa postępuje w kierunku większej dokładności, tj najpierw osteopata bada globalnie ruchomość całego odcinka kręgosłupa, następnie kilku segmentów łącznie, dochodząc wreszcie do badania ruchów poszczególnych segmentów względem siebie. W ten sposób możliwe jest bardzo precyzyjne wykrycie zaburzeń ruchomości. Badanie kręgosłupa terapeuta uzupełnia o testy neurologiczne, badanie odruchów ścięgnistych, funkcji miotomów oraz badanie czucia segmentalnego. W zależności od sytuacji włącza również do badania odpowiednie testy ortopedyczne. Całość badania wykonywanego przez osteopatę uzupełnia dokładne sprawdzanie ruchomości żeber, przepony, badanie kończyn oraz narządów wewnętrznych, a także ruchomości w obszarze twarzo-czaszki. Osteopata bada w ten sposób praktycznie całe ciało, a to wszystko po to żeby znaleźć tzw. lezję osteopatyczną, czyli obszar dysfunkcyjny, który następnie poddawany jest leczeniu. Leczenie osteopatyczne zawsze uwzględnia kontekst całego ciała. Lezja osteopatyczna nie jest rozpoznaniem jak ma to miejsce w medycynie klasycznej, lecz tylko punktem zaczepienia dla terapii, której celem jest przywrócenie harmonii w funkcjonowaniu całego ciała.
gabinet osteopaty